Telekeçiler üçin gerekli resminamalar

 

 1. Patentiň kopýasy
 2. Bellige alyş şahadatnamanyň kopýasy
 3. Pasportyň  kopýasy
 4. Deklarasiýanyň kopýasy.soňky ýyl.
 5. Arza berlen nusgada
 6. Şahsy kartoçka berlen nusgada
 7. Telekeçiler mekdebiniň şahadatnamasynyň nusgasy 

 

 

Kärhanalar (edaralar) üçin gerekli resminamalar  

 

 1. Tertipnamanyň kopýasy
 2. EGRPO-nyň kopýasy
 3. Sertifikatyň kopýasy
 4. Ýolbaşçynyň pasportynyň we buýrugynyň kopýasy
 5. Balansyň F-2-niň kopýasy soňky ýyl
 6. Arza berlen nusgada                 
 7. Şahsy kartoçka  berlen nusgada      
 8. Telekeçiler mekdebiniň şahadatnamasynyň nusgasy