Telekeçiler üçin gerekli resminamalar 

 

1.             Patentiň göçürmesi

2.             Bellige alyş şahadatnamanyň göçürmesi

3.             Pasportyň göçürmesi

4.             Deklarasiýanyň göçürmesi (soňky ýyl)

5.             Arza berlen nusgada

6.             Şahsy kartoçka berlen nusgada

7.             Telekeçiler mekdebiniň şahadatnamasynyň göçürmesi   

 

Kärhanalar (edaralar) üçin gerekli resminamalar

 

1.             Tertipnamanyň göçürmesi

2.             Edara görnüşli taraplarynyň ýeke-täk döwlet sanawynyň göçürmesi

3.             Sertifikatyň göçürmesi

4.             Ýolbaşçynyň pasportynyň we buýrugynyň göçürmesi

5.             Jemi peýda barada hasabatyň göçürmesi (soňky ýyl)

6.             Arza berlen nusgada

7.             Şahsy kartoçka  berlen nusgada

8.             Telekeçiler mekdebiniň şahadatnamasynyň göçürmesi