Business plans

Biznes meýilnamanyň görnüşi

Doly maglumat

1.

Syýahatçylyk işi boýunça

Ýükläp al

2.

Polipropilen haltalaryň önümçiligi

Ýükläp al

3.

Polipropilen haltalaryň önümçiligi 2 

Ýükläp al

 4.

 Senagat önümlerini öndürmek hem-de galyndylaryny gaýtadan işlemek

Ýükläp al 

 5.

Gök önümleri öndürýän  döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan ýyladyşhana

Ýükläp al  

6.

Miwe önümlerini ýetişdirip satmak

Ýükläp al  

7.

Et-süýt öndürän maldarçylyk toplumyny gurmak we ot-iýmlik ekinleriň, miweli baglaryň ekin meýdanyny döretmek

Ýükläp al  

 8.

Akkumulýator önümçiligi 

Ýükläp al   

 9.

Demirçerepisa önümçiligi 

Ýükläp al   

 10.

Oba hojalyk, halk hojalyk we senagat önümlerini öndürmek hem-de galyndylaryny gaýtadan işlemek

Ýükläp al   

11.

Gözenek önümlerini öndürýän kärhana

Ýükläp al  

12.

Gurluşyk harytlaryny öndürmek

Ýükläp al  

13.

Mebel, penjire-gapy öndürmek, alýumin plastika önümlerini ýasamak, awtohyzmatlary we gurluşyk harytlary dükanyny gurmak

Ýükläp al