«Sada dostluk» hususy kärhanasy aýakgaplaryň önümçiligini özleşdirdiler.

Mary şäherinde ýerleşýän «Sada dostluk» hususy kärhanasy ýurduň söwda ulgamyna aýakgaplaryň ilkinji tapgyryny berip başladylar.

Harytlaryň görnüşlerinde – galoşlar, şeýle hem çagalar we ulylar üçin PWH we EWA materialdan ýeňil we ýumşak aýakgaplar. Günde «SADA» söwda markaly müň jübüt galoş we müň ýarym jübüt şypbyk çykýar.

Öndürilýän aýakgabyň görnüşini we bezegini täzelemäge mümkinçilik berýän zawod öňdebaryjy enjamlar bilen enjamlaşdyrylan. EWA materialy ulanmak modellere ýeňillik, çeýelik we temperaturalaryň üýtgäp durmagyň ýokary durnuklylygyny berýär.

Häzirki zaman enjam we çig mal, şeýle hem kärhananyň ýokary hünärli jogapkärçiligi önümiň birkemsiz hiliniň girewi bolup durýar.

Kärhananyň meýilnamalarynda – milli äheňde galoşlary çykaryp goýbermek bolup durýar. Şeýle hem öndüriji diňe bir içerki bazary üpjün etmek däl, eýsem eksport teklipleri bilen goňşy ýurtlara çykmagy maksat edinýär.