TSTB
“Sebet” onlaýn marketi Lebap welaýatynda ilata internet söwdasyny hödürleýär
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; text-indent: 36pt;">Ilatyň g&uuml;ndelik sarp ed&yacute;&auml;n azyk we hojalyk harytlaryny sanly ulgamyň &uuml;sti bilen &uuml;pj&uuml;n etmekde işjeňlik g&ouml;rkez&yacute;&auml;n T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalarynyň biri teleke&ccedil;i Alym Jora&yacute;ewdir. Onuň &yacute;olbaş&ccedil;ylygynda &yacute;aňy-&yacute;akynda a&ccedil;ylan &ldquo;Sebet&rdquo; onla&yacute;n marketi Lebap wela&yacute;atynyň T&uuml;rkmenabat ş&auml;heriniň &yacute;aşa&yacute;jylaryna hyzmat edip başlady.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ldquo;Sebet&rdquo; onla&yacute;n marketi h&auml;zirki wagtda i&yacute;mit &ouml;n&uuml;mlerini, hojalyk harytlaryny amatly bahadan halka h&ouml;d&uuml;rle&yacute;&auml;r. Onla&yacute;n marketiň ykjam goşundysyny telefona, planşete &yacute;a-da komp&yacute;utere &yacute;&uuml;kl&auml;p, m&uuml;şderiler &ouml;z sargytlaryny amala aşyryp bilerler. Teleke&ccedil;i geljekde hem onla&yacute;n marketiň işini has k&auml;milleşdirip, tehniki harytlary, tekstil &ouml;n&uuml;mlerini, elektronika serişdelerini, umuman, halkyň isleg bildir&yacute;&auml;n harytlaryny sanly ulgamyň &uuml;sti bilen h&ouml;d&uuml;rlemegi, eltip bermek hyzmatyny bolsa wela&yacute;atyň &auml;hli &ccedil;&auml;ginde amala aşyrmagy maksat edin&yacute;&auml;r.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin