TSTB
Türkmen işewüri 6 müň düýp badam agajyndan geljek ýyl hasyl almaga garaşýar
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; text-indent: 36pt;">Balkan wela&yacute;atynyň T&uuml;rkmenbaşy ş&auml;herind&auml;ki d&ouml;wrebap &yacute;yladyşhana ge&ccedil;en &yacute;ylda &yacute;urtda birbada işe girizilen alty &yacute;yladyşhana toplumlarynyň biridir. Bu &yacute;yladyşhana Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzasy Sapardurdy Nazly&yacute;ewe degişli bolup, ol g&ouml;k &ouml;n&uuml;mleriň d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şlerini &ouml;sd&uuml;rip &yacute;etişdirm&auml;ge ni&yacute;etlenendir. Bu barada &ldquo;Altyn asyr&rdquo; elektron gazeti 30-njy martda habar ber&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">H&auml;zirki wagtda ekeran&ccedil;ylyk me&yacute;dany d&ouml;rt gektara barabar bolup, t&auml;ze iş orunlarynyň otuza gola&yacute;y d&ouml;redilen bu &yacute;yladyşhana toplumynda ge&ccedil;en &yacute;ylda &yacute;ygnalan pomidoryň umumy m&ouml;&ccedil;beri 400 tonna &yacute;etip, &yacute;etişdirilen hasyl i&ccedil;erki hem-de daşarky bazarlarda &yacute;erleşdirildi. Tejribeli teleke&ccedil;i pomidor hasyly &yacute;ygnalandan soň, &yacute;yladyşhanany bulgar bur&ccedil;unyň d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şlerini ekm&auml;ge ta&yacute;&yacute;arlady. Şe&yacute;lelikde ge&ccedil;en &yacute;ylyň awgust a&yacute;ynda bu &yacute;erde bulgar bur&ccedil;unyň reňkleri, tagamy, m&ouml;&ccedil;beri babatda biri-birinden tapawutlan&yacute;an g&ouml;rn&uuml;şlerini &ouml;sd&uuml;rip &yacute;etişdirmeklik &yacute;ola go&yacute;uldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&Yacute;yladyşhanadaky ekinler suwarylanda suwdan tygşytly pe&yacute;dalanmagyň hatyrasyna artykma&ccedil; suwlar &yacute;&ouml;rite akarlaryň k&ouml;megi bilen bir &yacute;ere toplanyp, teleke&ccedil;iniň &yacute;yladyşhanasynyň gola&yacute;yndaky b&auml;ş gektara &ccedil;enli &yacute;a&yacute;ylyp gid&yacute;&auml;n bag nahallaryny suwarmakda ulanyl&yacute;ar. Teleke&ccedil;&auml; degişli bu ekeran&ccedil;ylyk me&yacute;danynda badam agajynyň alty m&uuml;ň d&uuml;&yacute;bi bo&yacute; al&yacute;ar. Badam aga&ccedil;lary geljek &yacute;ylda ilkinji hasylyny berip başlar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&Yacute;yladyşhanada &yacute;etişdirilen bulgar bur&ccedil;unyň hasylyny &yacute;ygnamak işleri hem şu &yacute;ylyň tomus paslyna &ccedil;enli dowam eder. M&ouml;ws&uuml;miň ahyryna &ccedil;enli bolsa &yacute;yladyşhana toplumynda 200 tonnadan gowrak bulgar bur&ccedil;y &yacute;ygnalyp, sarp edijilere &yacute;etiriler.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin