TSTB
“DOWAMLY BINA” GIŇ GÖWRÜMLI SOWADYJY AMMARY IŞE GIRIZMÄGE TAÝÝARLANÝAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmen teleke&ccedil;ileri &yacute;urduň &ccedil;&auml;ginde m&uuml;ňler&ccedil;e tonnalyk sowadyjy ammarlary işe giriz&yacute;&auml;rler we bar bolanlarynyň durkuny t&auml;zele&yacute;&auml;rler. Olaryň biri-de, &ldquo;Dowamly bina&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;etine degişli bolan miwe, g&ouml;k we bakja &ouml;n&uuml;mleri saklan&yacute;an sowadyjy ammardyr. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">H&auml;zirki wagtda gurluşygy tamamlanan bu desgada enjamlaşdyrmak, g&ouml;zeg&ccedil;ilik, sazla&yacute;yş işlerini doly komp&yacute;uterleşdirmek işleri alnyp baryl&yacute;ar. Sowadyjy ammar Ahal wela&yacute;atynyň Ak bugda&yacute; etrabynyň &ccedil;&auml;gind&auml;ki T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalarynyň senagat zolagynda &yacute;erleş&yacute;&auml;r. Oňa T&uuml;rki&yacute;&auml;niň d&ouml;wrebap enjamlary ornaşdyryl&yacute;ar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">G&ouml;wr&uuml;mi 2000 tonnalyk ammaryň sowadyş b&ouml;l&uuml;mlerinde azyk &ouml;n&uuml;mleriň d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şlerini saklamaga şertler d&ouml;redil&yacute;&auml;r. Her &yacute;ylyň hasyl &yacute;ygnal&yacute;an d&ouml;wri &yacute;erli teleke&ccedil;ilerden, da&yacute;hanlardan g&ouml;k-bakja &ouml;n&uuml;mlerini satyn almak, olary arassalap, &yacute;okary hilli &ouml;n&uuml;mleriň hersini saklanyş şertlerine la&yacute;yklykda sowadyjy b&ouml;l&uuml;mlere &yacute;erleşdirmek g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tutul&yacute;ar. &Yacute;akyn g&uuml;nlerde sowadyjy ammar ulanylyşa girizilip, halkymyza hyzmat edip başlar.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin