TSTB
“TER” KOMPANIÝASY 136 GEKTAR MEÝDANDA 95 MÜŇDEN GOWRAK MIWELI BAGLARY ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRÝÄR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Bag nahallaryny, d&uuml;rli şitilleri &yacute;etişdirmek bilen tanal&yacute;an &ldquo;Ter&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;etiniň işg&auml;rleri &yacute;urtda oba hojalyk toplumyny &ouml;sd&uuml;rmek bo&yacute;un&ccedil;a alnyp baryl&yacute;an maksatnama la&yacute;yklykda, işleri d&ouml;wrebap alyp bar&yacute;arlar. Ahal wela&yacute;atynyň B&auml;herden etrabynyň &ccedil;&auml;ginden b&ouml;l&uuml;nip berlen 136 gektar &yacute;erde bu hojalyk jemgy&yacute;eti tarapyndan h&auml;zirki wagtda 95116 d&uuml;&yacute;p miweli baglaryň nahallary oturdylyp, ekeran&ccedil;ylyk we gidrotehniki oba hojalyk ideg işleri gyzgalaňly alnyp baryl&yacute;ar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Olardan 12,32 gektar &yacute;ere 6299 d&uuml;&yacute;p şetdaly, 5,9 gektara 4616 d&uuml;&yacute;p garaly, 32,4 gektara 16272 d&uuml;&yacute;p &ccedil;ereşn&yacute;a, 20,58 gektara 16320 d&uuml;&yacute;p armyt, 62,3 gektara 48484 d&uuml;&yacute;p alma we 2,5 gektara 3125 d&uuml;&yacute;p &uuml;z&uuml;m nahallary oturdylyp, bol hasyl alyn&yacute;ar. H&auml;zirki wagtda bu aga&ccedil;lar bol hasyla durdular. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şu &yacute;yl hojalyk jemgy&yacute;etiniň agzybir işg&auml;rleri 290-350 tonna barabar hasyl &yacute;ygnamaga garaş&yacute;andyklaryny uly bu&yacute;san&ccedil; bilen belle&yacute;&auml;rler. Geljekde &ldquo;Ter miweler&rdquo; haryt nyşanly, ekologi&yacute;a ta&yacute;dan arassa miweler bilen &yacute;urduň bazarlaryny &uuml;pj&uuml;n etmek, galan b&ouml;legini daşary &yacute;urtlara eksport etmek we &yacute;yl-&yacute;yldan &ouml;s&uuml;p bar&yacute;an &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligiň hasabyna t&auml;ze iş orunlaryny d&ouml;retmek hojalyk jemgy&yacute;etiniň esasy maksatlary bolup dur&yacute;ar.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin