TSTB
TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI DAŞOGUZ WELAÝATYNA SAPARA UGRADY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow 26-njy ma&yacute;da to&yacute; sapary bilen Daşoguz wela&yacute;atyna ugrady. Wela&yacute;atyň Halkara howa menzilinde d&ouml;wlet Baştutanymyz a&yacute;dym-saz hem-de tans toparlarynyň ruhubelent &ccedil;ykyşlary bilen m&auml;hirli garşylanyldy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Daşoguz wela&yacute;atyna saparynyň &ccedil;&auml;klerinde &yacute;urt Baştutany Balkan &ndash; Daşoguz howa elektrik ge&ccedil;irijisiniň gurluşygynyň barşy hem-de &yacute;urdumyzyň demirgazyk sebitiniň ekeran&ccedil;ylyk me&yacute;danlaryndaky we maldar&ccedil;ylyk pudagyndaky işleriň &yacute;agda&yacute;y bilen tanyşdy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le-de Daşoguz wela&yacute;atyna gelen Prezident Serdar Berdimuhamedow şol g&uuml;n Ministrler Kabinetiniň g&ouml;&ccedil;me mejlisini ge&ccedil;irdi. Onda &yacute;urduň demirgazyk sebitini durmuş-ykdysady ta&yacute;dan &ouml;sd&uuml;rmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy we birn&auml;&ccedil;e resminamalaryň taslamalaryna garaldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti &yacute;urduň demirgazyk sebitine bolan saparyň &ccedil;&auml;klerinde 27-nji ma&yacute;da Daşoguz ş&auml;herinde bina edilen &auml;hmi&yacute;etli lukman&ccedil;ylyk desgalarynyň ikisiniň &ndash; K&ouml;pugurly we Onkologi&yacute;a hassahanalarynyň a&ccedil;ylyş dabaralaryna gatnaşdy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&auml;ze 450 orunlyk k&ouml;pugurly hassahana we 150 orunlyk onkologi&yacute;a hassahanasy halkara &uuml;lň&uuml;lerine la&yacute;yklykda guruldy we enjamlaşdyryldy.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin