TSTB
“ŞATUMAR” TÄZE GAP-GAÇ WE EGIN-EŞIK ÝUWUJY SERIŞDELERINIŇ ÖNÜMÇILIGINE BAŞLADY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&auml;mizlik serişdeleriň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi bilen meşhur bolan &ldquo;Şatumar&rdquo; hususy k&auml;rhanasy gola&yacute;da t&auml;ze &ouml;n&uuml;miň, suwuk g&ouml;rn&uuml;şli egin-eşik &yacute;uwujy hem-de gap-ga&ccedil; &yacute;uwujy serişdeleriň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini &yacute;ola go&yacute;dy. &ldquo;Era&rdquo; haryt nyşanly t&auml;ze egin-eşik &yacute;uwujy serişdeler 5 litrlik gaba gaplanyl&yacute;ar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Indi on &yacute;yldan gowrak wagt b&auml;ri &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi alyp bar&yacute;an, Mary wela&yacute;atynyň Wekilbazar etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ldquo;Şatumar&rdquo; d&uuml;rli &yacute;uwujy serişdeleriň, a&yacute;na &uuml;&ccedil;in arassala&yacute;jy serişdeleriň, şampunyň, suwuk sabynyň, egin-eşik &yacute;uwujy, agardyjy, &yacute;umşadyjy, gap-ga&ccedil; &yacute;uwujy, otaga &yacute;akymly ys beriji serişdeleriň, &ccedil;ygly s&uuml;p&uuml;rgi&ccedil;leriň, hoşbo&yacute; ysly m&uuml;şkleriň, diş arassala&yacute;jy pastalaryň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi bilen meşgullan&yacute;ar. T&uuml;rki&yacute;&auml;niň, Hyta&yacute;yň k&auml;mil enjamlary bilen &uuml;pj&uuml;n edilen k&auml;rhana a&yacute;da 2500 tonna gola&yacute; arassa&ccedil;ylyk serişdelerini &ouml;nd&uuml;rm&auml;ge ukyply. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Kompani&yacute;a &ldquo;Şa&rdquo;, &ldquo;Tumar&rdquo;, &ldquo;Emir&rdquo;, &ldquo;Dana&rdquo;, &ldquo;&Yacute;unus&rdquo; &ouml;n&uuml;mleri bilen meşhurlyk gazandy. Bu &yacute;erde &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n &yacute;okary hilli &yacute;uwujy serişdeler &yacute;urdumyzyň s&ouml;wda nokatlaryna yzygiderli ugradyl&yacute;ar. Bu &ouml;n&uuml;mlere Azerba&yacute;janyň, T&auml;jigistanyň, Russi&yacute;anyň işew&uuml;rleri hem gyzyklanma bildir&yacute;&auml;rler. Mundan başga-da, &ldquo;Şatumar&rdquo; hususy k&auml;rhanasynyň &ouml;n&uuml;mleriniň eksporty Gyrgyz Respublikasyna, Gazagystana, &Ouml;zbegistana &yacute;ola go&yacute;uldy.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin