TSTB
“GUDRATLY MEKAN” GURLUŞYK SERIŞDELERINIŇ EKSPORT UGRUNY ARTDYRMAKÇY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Izogam we bitum rezin mastikasyny &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n &ldquo;Gudratly mekan&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;eti Ahal wela&yacute;atynyň &Auml;new ş&auml;herinde &yacute;erleş&yacute;&auml;r. Izogamyň folgaly we folgasyz g&ouml;rn&uuml;şleri bolup, onuň galyňlygy 3-4 millimetrdir. Izogam rulon g&ouml;rn&uuml;şinde &ouml;nd&uuml;rilip, bir rulonyň ini 1 metre, uzynlygy 10 metre barabardyr.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&Ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik &uuml;&ccedil;in gerek bolan &ccedil;ig mal T&uuml;rkmenbaşydaky nebiti ga&yacute;tadan işle&yacute;&auml;n zawodlar toplumyndan alyn&yacute;ar. K&auml;rhana E&yacute;ranyň &ouml;ňdebaryjy tehnologi&yacute;alary bilen &uuml;pj&uuml;n edilip, her g&uuml;n izogamyň 500 sany rulonyny &ouml;nd&uuml;rm&auml;ge m&uuml;mkin&ccedil;ilik ber&yacute;&auml;r. K&auml;rhananyň &yacute;anynda &yacute;&ouml;rite barlaghana hereket edip, onda &ouml;n&uuml;mleriň himiki, fiziki we mehaniki barlaglary amala aşyryl&yacute;ar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu &ouml;n&uuml;mler daşary &yacute;urt bazarlarynda hyrydarly haryt h&ouml;km&uuml;nde &yacute;okary islegden pe&yacute;dalan&yacute;ar. &ldquo;Gudratly mekan&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;eti &ouml;n&uuml;mleriniň eksportyny goňşy d&ouml;wletlere &yacute;ola go&yacute;dy. Kompani&yacute;a geljekde daşary &yacute;urt bazarynda mynasyp orun tutmagy, &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligiň g&ouml;rn&uuml;şini artdyrmagy we gerimini giňeltmegi g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tut&yacute;ar.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin