TSTB
TÜRKMEN IŞEWÜRI ÖNDÜRÝÄN “KAÝAKI” HOWA SÜZGÜÇLERINI EKSPORT ETMEGI MAKSAT EDINÝÄR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzasy, teleke&ccedil;i Kakamyrat Ba&yacute;ramow Mary wela&yacute;atynyň Wekilbazar etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;n k&auml;rhanasynda &yacute;okary hilli s&uuml;zg&uuml;&ccedil;leriň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini alyp bar&yacute;ar. 2018-nji &yacute;ylda &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi &yacute;ola go&yacute;lan bu k&auml;rhanada &ldquo;Ka&yacute;aki&rdquo; haryt nyşanly, &yacute;eňil awtoulaglaryna ni&yacute;etlenilen howa s&uuml;zg&uuml;&ccedil;leriniň d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şleri &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hyta&yacute;yň k&auml;mil enjamlary bilen &uuml;pj&uuml;n edilen k&auml;rhananyň a&yacute;lyk kuwwatlylygy 3 m&uuml;ňden gowrak s&uuml;zg&uuml;&ccedil; &ouml;nd&uuml;rm&auml;ge barabardyr. K&auml;rhanada m&uuml;şderileriň isleglerine g&ouml;r&auml;, bu&yacute;urmalar esasynda hem &ouml;n&uuml;m &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. &Ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mleriň birn&auml;&ccedil;e g&ouml;rn&uuml;şi bolup, olar d&uuml;rli &ouml;l&ccedil;egleri bo&yacute;un&ccedil;a tehniki h&auml;si&yacute;etleri bilen tapawutlan&yacute;arlar. K&auml;rhanada &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mler hil g&ouml;zeg&ccedil;iliginden ge&ccedil;irilmek bilen, i&ccedil;erki bazarlara &yacute;erlenil&yacute;&auml;r. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le &ouml;n&uuml;mlere halkara bazarda uly isleg bildiril&yacute;&auml;r. H&auml;zirki wagtda bu &ouml;n&uuml;mlere Gazagystanyň işew&uuml;rleri gyzyklanma bildir&yacute;&auml;rler. K&auml;rhananyň iş&ccedil;i-h&uuml;n&auml;rmenleri geljekde hem &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n &yacute;okary hilli harytlarynyň g&ouml;rn&uuml;şlerini artdyrmagy, olary eksport etmegi maksat edin&yacute;&auml;rler.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin