TSTB
“ÝIGIT” AÝDA MÜŇ TONNA POMIDOR HASYLYNY SEBIT ÝURTLARYNA IBERÝÄR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Ahal wela&yacute;atynyň Kaka etrabynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ldquo;&Yacute;igit&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;eti d&ouml;wlet tarapyndan uzak m&ouml;hletle&yacute;in b&ouml;l&uuml;nip berlen 1000 gektar &yacute;eriniň 34 gektar me&yacute;danynda &yacute;yladyşhana toplumyny gurdy. &Yacute;yladyşhana hojalygyna h&auml;zirki zamanyň iň k&auml;mil enjamlarynyň ornaşdyrylmagy bu &yacute;erde &yacute;etişdiril&yacute;&auml;n pomidoryň uly islege e&yacute;e bolan &ldquo;Salkym&rdquo;, &ldquo;G&uuml;lg&uuml;ne&rdquo;, &ldquo;&Ccedil;erri&rdquo; di&yacute;en &uuml;&ccedil; g&ouml;rn&uuml;şinden bol hasyl almaga m&uuml;mkin&ccedil;ilik ber&yacute;&auml;r. Hasyllylygy artdyrmak maksady bilen, Nederlanlaryň degişli tohum&ccedil;ylyk guramalary bilen yzygiderli tejribe alşyl&yacute;ar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ldquo;&Yacute;igit&rdquo; kompani&yacute;asy &yacute;yladyşhana hojalygy bo&yacute;un&ccedil;a pomidoryň &yacute;yllyk 18 m&uuml;ň tonna hasylyny almagy me&yacute;illeşdirip, onuň onlar&ccedil;a m&uuml;ň tonnasyny eksport &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etle&yacute;&auml;r. H&auml;zirki wagtda bu &yacute;erde &yacute;etişdiril&yacute;&auml;n pomidoryň a&yacute;da m&uuml;ň tonnasy &ldquo;Mahmal&rdquo; haryt nyşany bilen Russi&yacute;a, Gazagystana eksport edil&yacute;&auml;r. Hojalyk jemgy&yacute;eti &ouml;n&uuml;mi daşarky bazara ugratmak &ccedil;ygryny Birleşen Arap Emirlikleri we &Yacute;ewropa d&ouml;wletleriniň k&ouml;p&uuml;si bilen artdyrmagy maksat edin&yacute;&auml;r, bu babatda geleşikleri baglaşmak &uuml;&ccedil;in degişli işleri alyp bar&yacute;ar.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin