TSTB
TÜRKMENISTANYŇ SENAGATÇYLAR WE TELEKEÇILER BIRLEŞMESINIŇ ÝOLBAŞÇYSY KOREÝA RESPUBLIKASYNDA BIRNÄÇE DUŞUŞYK GEÇIRDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Kore&yacute;a Respublikasyna resmi saparynyň &ccedil;&auml;klerinde T&uuml;rkmenistanyň wekili&yacute;etiniň agzalarynyň dostlukly &yacute;urduň ugurdaş d&uuml;z&uuml;mleriniň &yacute;olbaş&ccedil;ylary bilen duşuşyklary ge&ccedil;irildi. Olaryň barşynda ikitarapla&yacute;yn hyzmatdaşlygy mundan be&yacute;l&auml;k-de &ouml;sd&uuml;rmegiň &yacute;ollary ara alnyp maslahatlaşyldy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň D&ouml;wlet daşary ykdysady iş bankynyň m&uuml;diri&yacute;etiniň başlygynyň, &ldquo;T&uuml;rkmenhimi&yacute;a&rdquo; d&ouml;wlet konserniniň başlygynyň hem-de T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň başlygynyň Kore&yacute;anyň eksport-import bankynyň &yacute;olbaş&ccedil;ysy, &ldquo;Ksure&rdquo; karzlary &auml;ti&yacute;a&ccedil;landyryş guramasynyň wise-prezidenti, &ldquo;BAI Energy&rdquo; korporasi&yacute;asynyň başlygy bilen ge&ccedil;iren gepleşiklerinde &yacute;urdumyzyň gazhimi&yacute;a pudagyna ma&yacute;a go&yacute;um serişdelerini &ccedil;ekmek bo&yacute;un&ccedil;a pikir alşyldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň başlygynyň &ldquo;Hyundai Engineering&rdquo;, &ldquo;Jies&rdquo; kore&yacute; kompani&yacute;alarynyň &yacute;olbaş&ccedil;ylary, şe&yacute;le hem Kore&yacute;a Respublikasynyň wela&yacute;atlarynyň biriniň h&auml;kimi bilen ge&ccedil;iren duşuşygynda ş&auml;hergurluşyk maksatnamasyny durmuşa ge&ccedil;irmek, &ldquo;akylly&rdquo; ş&auml;her konsepsi&yacute;asynyň wezipelerini &ccedil;&ouml;zmek hem-de T&uuml;rkmenistanda bu ulgamda başy başlanan taslamalara gatnaşmagyň geljegi bilen baglanyşykly meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin