TSTB
AŞGABATDA BILELIKDÄKI TÜRKMEN-AWSTRIÝA TOPARYNYŇ MEJLISI GEÇIRILDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Aşgabat ş&auml;herinde 30-njy no&yacute;abrda Bilelikd&auml;ki t&uuml;rkmen-awstri&yacute;a toparynyň 11-nji mejlisi ge&ccedil;irildi. Oňa iki &yacute;urduň birn&auml;&ccedil;e d&ouml;wlet d&uuml;z&uuml;mleriniň, işew&uuml;r toparlarynyň &yacute;olbaş&ccedil;ylary hem-de wekilleri gatnaşdylar. Nobatdaky mejlisiň g&uuml;n tertibine ozal gazanylan ylalaşyklary, hususan-da, ge&ccedil;en mejlislerde &ouml;ňe s&uuml;rlen teklipleri iş &yacute;&uuml;z&uuml;nde &yacute;erine &yacute;etirmek, sazlaşykly &ouml;s&yacute;&auml;n hyzmatdaşlygyň geljekki t&auml;ze ugurlaryny kesgitlemek meseleleri girizildi.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ileri tutul&yacute;an ugurlar bo&yacute;un&ccedil;a gatnaşyklary &ouml;sd&uuml;rmek &uuml;&ccedil;in &auml;girt uly m&uuml;mkin&ccedil;ilikleriň bardygyny nygtap, taraplar hyzmatdaşlygy mundan be&yacute;l&auml;k-de giňeltm&auml;ge ta&yacute;&yacute;ardygyny tassykladylar we onuň geljegi uly hasaplanyl&yacute;an ugurlaryny kesgitlediler. Hususan-da, energetika, ulag-logistika, gurluşyk we infrastruktura, saglygy gora&yacute;yş, oba hojalyk &ouml;n&uuml;mlerini ga&yacute;tadan işlemek &yacute;aly ulgamlarda &yacute;ola go&yacute;ul&yacute;an gatnaşyklaryň uly geljeginiň bardygy bellenildi. Şe&yacute;le-de maşyn gurluşygy, ekologi&yacute;a we maglumat tehnologi&yacute;alary &yacute;aly ugurlara a&yacute;ratyn &uuml;ns berildi.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Hususan-da, 2017-nji &yacute;ylyň i&yacute;unynda Wena ş&auml;herinde a&ccedil;ylan T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň wekilhanasynyň m&uuml;mkin&ccedil;ilikleri barada a&yacute;dyldy. Ol biziň &yacute;urdumyzyň hem-de &Yacute;ewropanyň işew&uuml;r d&uuml;z&uuml;mleriniň arasynda baglanyşdyryjy k&ouml;pri bolup hyzmat ed&yacute;&auml;r we eksport-import amallarynyň, birek-birege ugradyl&yacute;an harytlaryň, &yacute;erine &yacute;etiril&yacute;&auml;n hyzmatlaryň m&ouml;&ccedil;beriniň artmagyny, iki d&ouml;wletiň hojalyk d&uuml;z&uuml;mleriniň arasynda gatnaşyklaryň &yacute;ola go&yacute;ulmagyny şertlendir&yacute;&auml;r. Şunuň bilen baglylykda, &yacute;urdumyzda senagat we hyzmat edaralaryny d&ouml;retmek, T&uuml;rkmenistanyň &ouml;n&uuml;mlerini Awstri&yacute;anyň hem-de &Yacute;ewropa Bileleşiginiň be&yacute;leki &yacute;urtlarynyň bazarlaryna ugratmak &uuml;&ccedil;in dostlukly &yacute;urduň tejribesini we onuň kompani&yacute;alarynyň tehnologi&yacute;alaryny &ccedil;ekmegiň m&uuml;mkin&ccedil;iliklerine garaldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Netijeli gatnaşyklary &ouml;sd&uuml;rmekde T&uuml;rkmenistanyň S&ouml;wda-senagat edarasynyň, Awstri&yacute;a Respublikasynyň Federal ykdysady palatasynyň, Awstri&yacute;anyň Aşgabatdaky il&ccedil;ihanasynyň s&ouml;wda wekilhanasynyň işine m&ouml;h&uuml;m orun degişlidir. Olar iki d&ouml;wletiň işew&uuml;r toparlarynyň wekillerine &yacute;akyndan goldaw ber&yacute;&auml;rler. Munuň &ouml;zi uzak m&ouml;hletle&yacute;in hyzmatdaşlyga, T&uuml;rkmenistanda &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik toplumlarynyň gurluşygy bo&yacute;un&ccedil;a bilelikd&auml;ki taslamalary durmuşa ge&ccedil;irm&auml;ge, azyk we be&yacute;leki harytlaryň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi &uuml;&ccedil;in enjamlary ugratmaga uly gyzyklanmalaryň bardygyny g&ouml;rkez&yacute;&auml;r. 29-njy no&yacute;abrda ge&ccedil;irilen T&uuml;rkmen-awstri&yacute;a işew&uuml;rlik maslahatynda &ldquo;Balam&rdquo; konditer k&auml;rhanasy bilen &ldquo;Akras Flavours GmbH&rdquo; kompani&yacute;asynyň arasynda, şe&yacute;le-de T&uuml;rkmenistanyň &ldquo;Halk market&rdquo; supermarketler toplumy bilen Awstri&yacute;a-t&uuml;rkmen jemgy&yacute;etiniň arasynda degişli şertnamalaryň baglaşylmagy munuň a&yacute;dyň subutnamasydyr.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Duşuşyga gatnaşyjylar mejlisiň dowamynda t&auml;ze gazanylan ylalaşyklaryň, şe&yacute;le-de d&uuml;&yacute;n ge&ccedil;irilen ikitarapla&yacute;yn işew&uuml;rlik maslahatynyň &ouml;zara b&auml;hbitli gatnaşyklaryň mundan be&yacute;l&auml;k-de &ouml;sd&uuml;rilmegini &uuml;pj&uuml;n etjekdigine ynam bildirdiler.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin