TSTB
“MAKSATLY GEŇEŞ” HOJALYK WE GURLUŞYK HARYTLARYNYŇ ÖNÜMÇILIGINI ÝOLA GOÝDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">&Yacute;urdumyzda teleke&ccedil;ilige d&ouml;wlet tarapyndan d&ouml;redil&yacute;&auml;n şertlerdir m&uuml;mkin&ccedil;iliklerden &yacute;erlikli pe&yacute;dalan&yacute;an T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalary daşary &yacute;urtlardan getiril&yacute;&auml;n harytlaryň ornuny tut&yacute;an &ouml;n&uuml;mleri &ouml;nd&uuml;rmekde &ouml;z mynasyp goşantlaryny goş&yacute;arlar. Şolaryň biri-de, &ldquo;Maksatly geňeş&rdquo; hususy k&auml;rhanasydyr.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Ahal wela&yacute;atynyň Ak bugda&yacute; etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;n k&auml;rhanada 2020-nji &yacute;ylda &ldquo;B&auml;ş daş&rdquo; haryt nyşany bilen &ouml;&yacute; hojalygynda pe&yacute;dalanyl&yacute;an hammamlaryň (wannalaryň) &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi &yacute;ola go&yacute;uldy. Hammamlaryň d&uuml;rli &ouml;l&ccedil;egd&auml;ki, reňkd&auml;ki g&ouml;rn&uuml;şleri bolup, m&uuml;şderileriň isleglerine g&ouml;r&auml;, bu&yacute;urmalar esasynda hem &ouml;n&uuml;m &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ldquo;Maksatly geňeş&rdquo; &yacute;okary hilli bo&yacute;ag &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini hem alyp bar&yacute;ar. I&ccedil;ki we daşky diwarlar &uuml;&ccedil;in suw esasly bo&yacute;aglar &ouml;zleriniň d&uuml;rli &ouml;w&uuml;şginleri, janly reňkleri bilen tapawutlan&yacute;arlar. Bo&yacute;aglar 2.5, 10 we 18 kilogramlyk gutularda alyjylara h&ouml;d&uuml;rlen&yacute;&auml;r. Olar &yacute;urdumyzyň &auml;hli k&uuml;njeklerinde uly islegden pe&yacute;dalan&yacute;arlar. &ldquo;B&auml;ş daş&rdquo; haryt nyşanly bo&yacute;aglary &yacute;urduň gurluşyk harytlary d&uuml;kanlaryndan satyn almak bol&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin