TSTB
“KEREMLI ÄDIM” DÜRLI GÖRNÜŞLI GURLUŞYK SERIŞDELERINIŇ ÖNÜMÇILIGINI ARTDYRMAKÇY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Daşoguz wela&yacute;atynyň K&ouml;ne&uuml;rgen&ccedil; ş&auml;herinde &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ldquo;Keremli &auml;dim&rdquo; hususy k&auml;rhanasy 2018-nji &yacute;yldan b&auml;ri &ldquo;Keremli&rdquo; haryt nyşany bilen polietilen we polipropilen haltalaryň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini alyp bar&yacute;ar. Hyta&yacute;yň d&ouml;wrebap tehnologi&yacute;alary bilen &uuml;pj&uuml;n edilen k&auml;rhananyň kuwwatlylygy a&yacute;da 1000-1500 tonna &ouml;n&uuml;m &ouml;nd&uuml;rm&auml;ge barabardyr. Haltalar &ouml;l&ccedil;egleri bo&yacute;un&ccedil;a biri-birinden tapawutlan&yacute;arlar. Olaryň ini 25 santimetrden 80 santimetre &ccedil;enlidir. Uzynlygy 55-den 155 santimetre &yacute;et&yacute;&auml;r. Haltalar oba hojalygynda we senagat &ouml;n&uuml;m&ccedil;iliginde harytlary gaplamakda ulanyl&yacute;ar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Mundan başga-da, k&auml;rhanada rulon g&ouml;rn&uuml;şind&auml;ki haltalyk matalar we olary dokamak &uuml;&ccedil;in pe&yacute;dalanyl&yacute;an polipropilen sapaklar hem &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. &Ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik &uuml;&ccedil;in zerur bolan &ccedil;ig mal Gy&yacute;anly ş&auml;her&ccedil;esinde &yacute;erleş&yacute;&auml;n polimer &ouml;n&uuml;mleri k&auml;rhanasyndan, şe&yacute;le-de T&uuml;rkmenbaşydaky nebiti ga&yacute;tadan işle&yacute;&auml;n zawodlar toplumyn-dan getiril&yacute;&auml;r. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&ldquo;Keremli &auml;dim&rdquo; ge&ccedil;en &yacute;yl gurluşyk serişdeleri bolan izogamyň we rezin bitum mastikanyň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini hem &yacute;ola go&yacute;dy. K&auml;rhananyň Ahal wela&yacute;atynyň Ak bugda&yacute; etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik b&ouml;l&uuml;minde izogamyň g&uuml;nde 15-20 tonnasy &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. T&uuml;rki&yacute;&auml;niň k&auml;mil enjamlary bilen enjamlaşdyrylan k&auml;rhanada &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n izogam rulon g&ouml;rn&uuml;şinde bolup, onuň ini 1 metre, uzynlygy 10 metre deňdir. &ldquo;Keremli membran&rdquo; haryt nyşany bilen &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n bitum mastika 15 kilogramlyk gaplara gaplanyl&yacute;ar. Bu &yacute;erde &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mler i&ccedil;erki bazary doly &uuml;pj&uuml;n etmek bilen, daşary &yacute;urtlara hem ugradyl&yacute;ar. Kompani&yacute;a &ouml;n&uuml;mlerini &Ouml;zbegistana, T&uuml;rki&yacute;&auml; eksport ed&yacute;&auml;r. K&auml;rhana geljekde bitum mastikanyň suwuk g&ouml;rn&uuml;şiniň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligini &yacute;ola go&yacute;magy me&yacute;illeşdir&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin