TSTB
TÜRKMEN KOMPANIÝASY LEBAP SEMENT ZAWODYNYŇ 2-NJI TAPGYRYNYŇ GURLUŞYGYNY ALYP BARÝAR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Gurluşyk &uuml;&ccedil;in zerur bolan &yacute;okary hil derejesind&auml;ki &ouml;n&uuml;mleri &ouml;nd&uuml;r&yacute;&auml;n desgalaryň biri Lebap wela&yacute;atynyň K&ouml;&yacute;tendag etrabynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n Lebap sement zawodydyr.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu d&ouml;wrebap k&auml;rhana &yacute;ylda bir million tonna d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şli sement &ouml;nd&uuml;rm&auml;ge ukyply kuwwatly desgadyr. K&auml;rhanada işleriň gurama&ccedil;ylykly &yacute;ola go&yacute;ulmagy netijesinde 2022-nji &yacute;ylyň dowamynda 1,1 million tonna &yacute;okary hilli sementiň &ouml;nd&uuml;rilendigini, bu g&ouml;rkezijiniň bolsa, ondan &ouml;ňki &yacute;yl bilen deňeşdirilende 109 m&uuml;ňe gola&yacute; tonna artykdygyny bell&auml;p ge&ccedil;mek bu&yacute;san&ccedil;lydyr. Bu &yacute;erde &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;mler &yacute;urdumyzyň &ccedil;ar k&uuml;nj&uuml;nde alnyp baryl&yacute;an gurluşyklara ugradyl&yacute;ar we daşary d&ouml;wletlere eksport edil&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Tamamlanan &yacute;ylda hem gurluşyk &uuml;&ccedil;in zerur bolan bu &ouml;n&uuml;miň 55 m&uuml;ň tonna gola&yacute;y daşary &yacute;urtly sarp edijilere ugradyly. K&auml;rhanada portland sementi, şe&yacute;le hem gidrotehniki binalaryň gurluşygynda ulanyl&yacute;an sulfata durnukly sement &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. &Ouml;n&uuml;m&ccedil;iligiň yzygiderligi merkezi dolandyryş b&ouml;l&uuml;miniň h&uuml;n&auml;rmenleri tarapyndan awtomatiki usulda dolandyryl&yacute;ar we berk g&ouml;zeg&ccedil;ilikde saklanyl&yacute;ar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">H&auml;zirki wagtda K&ouml;&yacute;tendag etrabynyň &ccedil;&auml;ginde Lebap sement zawodynyň 2-nji tapgyrynyň gurluşygynyň g&uuml;&yacute;&ccedil;li depginde dowam etdiril&yacute;&auml;r. &Yacute;urdumyzyň senagat toplumy &uuml;&ccedil;in m&ouml;h&uuml;m &auml;hmi&yacute;ete e&yacute;e boljak bu &yacute;okary kuwwatly zawodyň gurluşygy &ldquo;T&uuml;rkmen enjam&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;eti tarapyndan alnyp baryl&yacute;ar. Bu gurluşyga 2020-nji &yacute;ylyň tomsunda badalga berildi. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">T&uuml;rkmenistanyň Senagat we gurluşyk &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi ministrliginiň bu&yacute;urmasy esasynda gurul&yacute;an bu &yacute;okary kuwwatly zawodyň gurluşygynda h&uuml;n&auml;rmenleriň 650-den gowragy z&auml;hmet &ccedil;ek&yacute;&auml;r. T&auml;ze sement zawodynyň &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik kuwwaty &yacute;ylda bir million tonna deň bolar. H&auml;zirki hereket ed&yacute;&auml;n zawodda portland sementiniň S-400 we S-500 g&ouml;rn&uuml;şleri &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n bolsa, 2-nji tapgyrda guruljak k&auml;rhanada has &yacute;okary hilli S-600 g&ouml;rn&uuml;şli sementiň hem &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi &yacute;ola go&yacute;ulmagy g&ouml;z &ouml;ň&uuml;nde tutul&yacute;ar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">K&ouml;&yacute;tendag sebtiniň d&uuml;rli gymmatly magdanlara ba&yacute; bolmaklygy, sement &ouml;nd&uuml;rmeklik &uuml;&ccedil;in zerur bolan hek daşynyň, kwars &ccedil;&auml;gesiniň, gips we to&yacute;un &yacute;aly &ccedil;ig mallaryň k&auml;nleriniň zawodyň &ccedil;&auml;gine &yacute;akyn &yacute;erde &yacute;erleşmekligi işleri b&ouml;kdensiz alyp gitmeklige we &ouml;n&uuml;miň &ouml;z&uuml;ne d&uuml;ş&yacute;&auml;n gymmatyny azaltmaga m&uuml;mkin&ccedil;ilik berer. Lebap sement zawodynyň 2-nji tapgyrynyň gurluşygynyň tamamlanyp, işe girizilmegi bu &yacute;erde &yacute;okary hilli sementiň &ouml;nd&uuml;rilişini iki esse artdyrmaga m&uuml;mkin&ccedil;ilik d&ouml;reder.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin