TSTB
“PEÝNIRÇI” HUSUSY KÄRHANASY PEÝNIR ÖNDÜRMEGIŇ ENÇE TILSIMLERINI ÖZLEŞDIRDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Daşoguz wela&yacute;atynyň Boldumsaz etrabynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n, T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzasy &ldquo;Pe&yacute;nir&ccedil;i&rdquo; hususy k&auml;rhanasynda d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şli pe&yacute;nir &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi alnyp baryl&yacute;ar. Hususy k&auml;rhanada h&uuml;n&auml;rmenleriň en&ccedil;emesi z&auml;hmet &ccedil;ekip, olar s&uuml;&yacute;t &ouml;n&uuml;mlerini, hususan-da, pe&yacute;niri ta&yacute;&yacute;arlamagyň tehnologi&yacute;asyndan oňat baş &ccedil;ykar&yacute;arlar. S&uuml;&yacute;d&uuml;ň &yacute;erli teleke&ccedil;ilerden şertnama esasynda alynmagy &ouml;n&uuml;mleriň tebigy, ekologi&yacute;a ta&yacute;dan arassa bolmagyny şertlendir&yacute;&auml;r. &Ouml;n&uuml;m&ccedil;iligiň barşynda s&uuml;&yacute;d&uuml;ň gerekli &yacute;ylylyk derejesinde u&yacute;adylmagyna, zerur goşundylaryň degişli mukdarda goşulmagyna berk g&ouml;zeg&ccedil;ilik edil&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şe&yacute;le bolansoň, bu &yacute;erde &ouml;nd&uuml;rilip, &ldquo;&Yacute;a&yacute;la&rdquo; haryt nyşany bilen &yacute;erli bazarlara, s&ouml;wda nokatlaryna we d&uuml;kanlara &yacute;a&yacute;radyl&yacute;an en&ccedil;eme g&ouml;rn&uuml;şli pe&yacute;nirler di&yacute;seň ge&ccedil;ginli. &Yacute;erli ilat tarapyndan bu &ouml;n&uuml;mleriň t&auml;zeligine satyn alynmagy we dowamly isleg bildirilmegi hususy k&auml;rhananyň h&uuml;n&auml;rmenlerini &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik depginini has-da artdyrmaga h&ouml;weslendir&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin