TSTB
Türkmenistanda 14-nji fewraldan saýlaw möwsümine girişilýär
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt; text-indent: 36pt;">Sa&yacute;lawlary we sala salşyklary ge&ccedil;irmek bo&yacute;un&ccedil;a merkezi topar 2022-nji &yacute;ylyň 14-nji fewralyndan başlap, birn&auml;&ccedil;e tapgyrlary &mdash; dalaşg&auml;rleri h&ouml;d&uuml;rlemegi, olary hasaba almagy, sa&yacute;law&ccedil;ylar bilen duşuşyklary we be&yacute;lekileri &ouml;z i&ccedil;ine al&yacute;an sa&yacute;law m&ouml;ws&uuml;miniň başlan&yacute;andygyny yglan ed&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">13-nji fewralda T&uuml;rkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň T&uuml;rkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň 11-nji fewralda ge&ccedil;irilen mejlisinde beren tabşyryklaryna la&yacute;yklykda, T&uuml;rkmenistanyň Sa&yacute;lawlary we sala salşyklary ge&ccedil;irmek bo&yacute;un&ccedil;a merkezi toparyň mejlisi ge&ccedil;irildi. &Yacute;urduň Konstitusi&yacute;asyna hem-de kanun&ccedil;ylygyna la&yacute;yklykda, T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň sa&yacute;lawlaryna ta&yacute;&yacute;arlyk g&ouml;rmek g&uuml;n tertibiniň esasy meselesi boldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Mejlise Sa&yacute;lawlary we sala salşyklary ge&ccedil;irmek bo&yacute;un&ccedil;a merkezi toparyň, onuň &yacute;anynda d&ouml;redilen iş toparynyň agzalary, sy&yacute;asy parti&yacute;alaryň hem-de jemgy&yacute;et&ccedil;ilik guramalarynyň, k&ouml;p&ccedil;&uuml;likle&yacute;in habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Milli Geňeşiň Mejlisiniň karary bilen, T&uuml;rkmenistanyň Konstitusi&yacute;asynyň 81-nji maddasyna, T&uuml;rkmenistanyň Sa&yacute;law kodeksiniň 86-njy maddasyna la&yacute;yklykda, 2022-nji &yacute;ylyň 12-nji martynda T&uuml;rkmenistanyň Prezidentiniň sa&yacute;lawlaryny ge&ccedil;irmek bellenilipdi. Kodeksiň bu maddasy m&ouml;hletinden &ouml;ň sa&yacute;lawlary ge&ccedil;irmek bilen baglanyşyklydyr.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Şol g&uuml;nki mejlisde sa&yacute;lawlara ta&yacute;&yacute;arlyk g&ouml;rmek hem-de olary ge&ccedil;irmek bo&yacute;un&ccedil;a &ccedil;&auml;releriň senenamala&yacute;yn me&yacute;ilnamasy tassyklanyldy.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; text-indent: 36.0pt; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">13-nji fewralda giň m&ouml;&ccedil;berli işe badalga berildi, ol tassyklanan senenamala&yacute;yn me&yacute;ilnama la&yacute;yklykda yzygiderli ge&ccedil;iriler. 14-nji fewraldan bolsa, sy&yacute;asy parti&yacute;alar hem-de ra&yacute;atlaryň teklip&ccedil;iler toparlary &yacute;okary d&ouml;wlet wezipesine &ouml;zleriniň dalaşg&auml;rlerini h&ouml;d&uuml;rlemek bo&yacute;un&ccedil;a &yacute;ygnaklary ge&ccedil;irip başlarlar.</span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin