TSTB
“GARAGUM” HOJALYK JEMGYÝETI DOKALMADYK MATALARYŇ TÄZE GÖRNÜŞLERINIŇ ÖNÜMÇILIGINI ÝOLA GOÝDY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň d&ouml;redilmeginiň 15 &yacute;yllygyna bagyşlanan sergide t&auml;ze &ouml;n&uuml;mleriň hatarynda &ldquo;Garagum&rdquo; hojalyk jemgy&yacute;etiniň &ldquo;T&auml;miz&rdquo; haryt nyşanly dokalmadyk matalaryň (spunbond) t&auml;ze g&ouml;rn&uuml;şleri hem bardyr. Aşgabat ş&auml;heriniň Bagty&yacute;arlyk etrabynyň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;n k&auml;rhana &yacute;ylda bu &ouml;n&uuml;miň 3 m&uuml;ň tonnasyny &ouml;nd&uuml;rm&auml;ge ukyply.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Dokalmadyk mata rulon g&ouml;rn&uuml;şinde &ouml;nd&uuml;rilip, bir rulonyň ini 1,60 santimetr, uzynlygy m&uuml;şderiniň islegine g&ouml;r&auml; &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. &Ouml;n&uuml;mler lukman&ccedil;ylyk eşiklerini we esbaplaryny, &yacute;organ-d&uuml;şek ta&yacute;&yacute;arlamakda, &ouml;rt&uuml;kleri, arassa&ccedil;ylyk serişdelerini &ouml;nd&uuml;rmekde ulanyl&yacute;ar. &Ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik &ccedil;ig maly h&ouml;km&uuml;nde T&uuml;rkmenbaşydaky nebiti ga&yacute;tadan işle&yacute;&auml;n zawodlar toplumynda, şe&yacute;le-de Gy&yacute;anlydaky polimer zawodynda &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n polipropilen &yacute;aly s&uuml;&yacute;&uuml;m emele getir&yacute;&auml;n polimerler ulanyl&yacute;ar.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bu &yacute;erde bir gezek ulanyl&yacute;an başgaplaryň, lukman&ccedil;ylyk eşikleriniň, a&yacute;ak-gap &ouml;rt&uuml;kleriniň (bahil) &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi hem &yacute;ola go&yacute;uldy. K&auml;rhananyň &ouml;nd&uuml;rip başlan dokalmadyk matadan d&uuml;rli reňkli &yacute;antorbalaryň t&auml;ze g&ouml;rn&uuml;şleri-de sergide g&ouml;rkezildi.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin