TSTB
“AK KENT” ÇAGALAR ÜÇIN HOWUZLARYŇ ÖNÜMÇILIGINI ÖZLEŞDIRDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Ahal wela&yacute;atynyň &Auml;new ş&auml;heriniň &ccedil;&auml;ginde &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ldquo;Ak kent&rdquo; hususy k&auml;rhanasy plastmassadan suw we suwuk zatlary saklamak &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenen gaplaryň, mallar &uuml;&ccedil;in i&yacute;mlik nowalaryň &ouml;n&uuml;m&ccedil;iligi bilen meşgullan&yacute;ar. T&uuml;rki&yacute;&auml;niň iň h&auml;zirki zaman enjamlary getirilip, ornaşdyrylan k&auml;rhanada h&auml;zirki wagtda &yacute;igrim&auml; gola&yacute; iş&ccedil;i-h&uuml;n&auml;rmeniň z&auml;hmet &ccedil;ekmegi netijesinde, 100 litrden 25 m&uuml;ň litre &ccedil;enli g&ouml;wr&uuml;md&auml;ki uly suw gaplary &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Polietilenden &ouml;nd&uuml;rilen gaplar suwuň d&uuml;z&uuml;mini we hilini &uuml;&yacute;tgetm&auml;n saklamaga ukyplydygy, ekologi&yacute;a ta&yacute;dan arassalygy bilen tapawutlan&yacute;ar. Şe&yacute;le bolansoň, bu &ouml;n&uuml;mlere m&uuml;şderiler uly isleg bildir&yacute;&auml;rler. K&auml;rhanada bu&yacute;urmalar esasynda hem &ouml;n&uuml;m &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. Bulardan başga-da, k&auml;rhanada polietilenden &ccedil;agalar &uuml;&ccedil;in suw howuzlary hem &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin