TSTB
TÜRKMEN TELEKEÇISI “ÝEDI DOGAN” KAGYZ GAPLARYNYŇ TÄZE GÖRNÜŞLERINIŇ ÖNÜMÇILIGINE BAŞLADY
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Gola&yacute;da &ldquo;&Yacute;edi dogan&rdquo; haryt nyşany bilen kagyz gaplaryň t&auml;ze g&ouml;rn&uuml;şi &ouml;nd&uuml;rilip başlandy. Teleke&ccedil;i D&ouml;wran Abdyresulowyň T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň agzalarynyň Ahal wela&yacute;atynyň Ak bugda&yacute; etrabynyň &ccedil;&auml;gind&auml;ki senagat zolagynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilik k&auml;rhanasynda &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n t&auml;ze g&ouml;rn&uuml;şli kagyz gaplary konditer, &ccedil;&ouml;rek we bulka &ouml;n&uuml;mlerini gaplamak &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenendir.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">K&auml;rhanada işler awtomatlaşdyrylan ulgam esasynda &yacute;ola go&yacute;lup, bu &yacute;erde gaplamaga we dolamaga ni&yacute;etlenen kagyz &ouml;n&uuml;mleriniň, torbalaryň d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şleri &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. Germani&yacute;anyň d&ouml;wrebap tehnologi&yacute;asy esasynda enjamlaşdyrylan k&auml;rhananyň kuwwatlylygy g&uuml;nde 200 kilograma gola&yacute; &ouml;n&uuml;m &ccedil;ykarmaga barabardyr. &Ouml;n&uuml;mleriň esasy g&ouml;rn&uuml;şleriniň hatarynda bir, iki we &uuml;&ccedil; gatly a&ccedil;yk haltalar bar. H&auml;zirki wagtda &uuml;rg&uuml;n &ouml;n&uuml;mleri, gurluşyk harytlarydyr oba hojalyk d&ouml;k&uuml;nlerini gaplamak &uuml;&ccedil;in gapakly &yacute;apyk haltalara, şe&yacute;le-de aşa berkligi bilen tapawutlan&yacute;an kraft-haltalara isleg has-da art&yacute;ar. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-style-textfill-fill-color: #0D0D0D; mso-style-textfill-fill-themecolor: text1; mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%; mso-style-textfill-fill-colortransforms: 'lumm=95000 lumo=5000'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Bulardan başga-da, m&uuml;şderiniň talaplaryna la&yacute;yklykda, gatlak arasy &yacute;a-da i&ccedil;i polietilen i&ccedil;likli mikrokrepirlenen, d&uuml;rli &ouml;l&ccedil;egli kagyz &ouml;n&uuml;mleri, aşhanada ulanyl&yacute;an &yacute;ag ge&ccedil;irme&yacute;&auml;n bişirme kagyzlary, &ccedil;yg ge&ccedil;irme&yacute;&auml;n gatlakly laminirlenen haltalar hem &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. Şe&yacute;le hem alyjylaryň islegine g&ouml;r&auml;, sargytlar esasynda d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şli ba&yacute;ram&ccedil;ylyk sowgatlaryny gaplamaga ni&yacute;etlenen kagyz torbalary, gaplary hem &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin