TSTB
ZENAN IŞEWÜR “MYNASYP” HARYT NYŞANLY EŞIKLERIŇ ENÇEMESINI ILATA ÝETIRÝÄR
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">Ene-mamalarymyzdan miras galan millilik &yacute;&ouml;relgelerimiz, d&auml;p-dessurlarymyz, edim-gylymlarymyz d&ouml;wrebap ruhda t&auml;zeden dikeldil&yacute;&auml;r. Asyrlaryň ruhuna millilik garylyp s&uuml;nn&auml;lenen egin-eşiklerimiz h&auml;zirki d&ouml;w&uuml;rde d&ouml;wrebap &ouml;w&uuml;şginde dikeldil&yacute;&auml;r. Bu asylly işlere t&uuml;rkmen teleke&ccedil;ileriniň, işew&uuml;r zenanlaryň mynasyp goşant goşmagy has-da bu&yacute;san&ccedil;lydyr. Şolaryň biri hem teleke&ccedil;i zenan Ejeba&yacute; Kari&yacute;ewadyr. Teleke&ccedil;&auml; degişli bolan &ldquo;Mynasyp&rdquo; tikin&ccedil;ilik &ouml;&yacute;&uuml;nde &ccedil;eper elli gyz-gelinler tarapyndan tikil&yacute;&auml;n owadan k&ouml;&yacute;nekler T&uuml;rkmenistanyň Senagat&ccedil;ylar we teleke&ccedil;iler birleşmesiniň d&ouml;redilmeginiň 15 &yacute;yllygy mynasybetli gural&yacute;an ba&yacute;ram&ccedil;ylyk sergisinde mynasyp orun aldy.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">Teleke&ccedil;i zenanyň &yacute;olbaş&ccedil;ylyk ed&yacute;&auml;n &ldquo;Mynasyp&rdquo; tikin&ccedil;ilik &ouml;&yacute;&uuml;nde h&auml;zirki wagtda bu&yacute;urmalar bo&yacute;un&ccedil;a zenanlarymyz &uuml;&ccedil;in g&uuml;ndelik we to&yacute; k&ouml;&yacute;nekleri, erkekler &uuml;&ccedil;in kost&yacute;um-jalbarlar, k&ouml;&yacute;nekler, bo&yacute;unbaglaryň d&uuml;rli g&ouml;rn&uuml;şi, &ccedil;agajyklaryň eşikleri tikil&yacute;&auml;r. Aşgabadyň G.Kuli&yacute;ew k&ouml;&ccedil;esiniň ugrundaky &ldquo;A&yacute;ly-&yacute;az&rdquo; binasynda &yacute;erleş&yacute;&auml;n tikin&ccedil;ilik &ouml;&yacute;&uuml;nde 3 sany b&ouml;l&uuml;m, &yacute;agny zenanlaryň lybaslary, erkek we &ccedil;agalar &uuml;&ccedil;in di&yacute;en b&ouml;l&uuml;mler hereket ed&yacute;&auml;r. Lybaslar T&uuml;rki&yacute;eden getiril&yacute;&auml;n &yacute;okary hilli matalardan tikil&yacute;&auml;r.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin