TSTB
“RÖWŞEN” TÄZE GÖRNÜŞLI ÝAZ WE TOMUS AÝAKGAPLARYNYŇ ÖNÜMÇILIGINE GIRIŞDI
<p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span style="color: #0d0d0d; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 16pt;">&Yacute;urdumyzda meşhur a&yacute;akgap &ouml;nd&uuml;riji k&auml;rhanalaryň biri h&ouml;km&uuml;nde tanal&yacute;an &ldquo;R&ouml;wşen&rdquo; hususy k&auml;rhanasy hem dowamly g&ouml;zlegleriň netijesinde, &yacute;akynda t&auml;ze &ouml;n&uuml;m&ccedil;ilikleri &yacute;ola go&yacute;dy. Sergide Mary wela&yacute;atynyň Mary ş&auml;herinde &yacute;erleş&yacute;&auml;n k&auml;rhananyň &ldquo;R&ouml;wşen&rdquo; haryt nyşanly a&yacute;akgaplarynyň onlar&ccedil;a t&auml;ze g&ouml;rn&uuml;şleri g&ouml;rkezil&yacute;&auml;r. T&auml;ze &ouml;n&uuml;mleriň hatarynda &yacute;az, tomus pasly &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenen, d&uuml;rli reňkli zenan a&yacute;akgaplarynyň, erkek adamlar we &ccedil;agalar &uuml;&ccedil;in sport a&yacute;akgaplarynyň t&auml;ze g&ouml;rn&uuml;şleri bar. Bu &ouml;n&uuml;mler &yacute;okary hili, rahatlygy we nepis bi&ccedil;&uuml;wi bilen tapawutlan&yacute;ar.</span></p> <p class="MsoNormal" style="mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto; text-align: justify; line-height: normal;"><span lang="EN-US" style="font-size: 16.0pt; font-family: 'Times New Roman',serif; color: #0d0d0d; mso-themecolor: text1; mso-themetint: 242; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: TK;">&Yacute;az we tomus a&yacute;akgaplary &ouml;nd&uuml;rilende, deri has in&ccedil;e işlen&yacute;&auml;r we howa ge&ccedil;irmegi &uuml;&ccedil;in &yacute;&ouml;rite bezeg deşijekleri bilen bezel&yacute;&auml;r. Şe&yacute;le hem aşaky daban b&ouml;leginiň &yacute;uka we ma&yacute;yşgak bolmagyna &uuml;ns beril&yacute;&auml;r. Bu &yacute;&ouml;rişiň has &yacute;umşak bolmagyny &uuml;pj&uuml;n ed&yacute;&auml;r. &ldquo;R&ouml;wşen&rdquo; haryt nyşany bilen iş, okuw, sport, g&uuml;ndelik, umuman, durmuşyň &auml;hli ugurlary bo&yacute;un&ccedil;a a&yacute;akgaplaryň onlar&ccedil;a g&ouml;rn&uuml;şleri &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;r. K&auml;rhanada &ouml;nd&uuml;ril&yacute;&auml;n k&ouml;p g&ouml;rn&uuml;şli a&yacute;akgaplaryň i&ccedil;inde zenanlar &uuml;&ccedil;in ni&yacute;etlenen &yacute;uka deriden tikilen iş we sport a&yacute;akgaplaryny, &uuml;sti a&ccedil;yk hem-de &yacute;arym&ccedil;epek g&ouml;rn&uuml;şli, &ouml;kjeli a&yacute;akgaplary mysal getirmek bolar. A&yacute;akgap &ouml;n&uuml;m&ccedil;iliginde tebigy &ccedil;ig malyň, &yacute;agny deriniň pe&yacute;dalanyl&yacute;andygyny a&yacute;ratyn bellemeli.<o:p></o:p></span></p>
Document
Telefonlar
+99312-21-23-44
+99312-21-23-45
Adress
Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow köçesi 174-nji jaýy 744013
Followers
a day
|
a month
|
a year
Yazylyshyk
Oz email inizi girizin tazelikler ucin